Gyakori kérdések

Amivel a Doktorandusz Önkormányzathoz fordulhatsz:

 • PhD-hallgatói ügyek
 • tanácsadás, szabályzat értelmezés
 • jogsérelem
 • érdekképviselet
 • szakmai programok
 • stb.

Amiben a Doktorandusz Önkormányzat nem tud segíteni

 • ösztöndíj kifzetési probléma
 • hallgatói-jogviszony igazolás kiadása
 • pénzügyi támogatás

Az alábbiakban összegyűjtöttük a doktori fokozatszerzés során leggyakrabban előforduló kérdéseket

Az SZTE Doktori Intézetének honlapja általánosságban jól leírja a doktori képzés folyamatát, ugyanakkor nem tér ki egyes, a gyakorlati megvalósításhoz és ügyintézéshez szükséges lépésekre és kérdésekre. Jelen dokumentum célja, hogy kiegészítse a honlapon leírtakat, valamint, hogy segítsen tájékozódni és informálódni a doktorandusznak a fokozatszerzéshez szükséges lépések megtételéről. A dokumentum ezért elsősorban a doktoranduszoknak szól. A dokumentum az általános ügymeneti lépéseket tartalmazza, igény szerint (és javasoljuk is) ez kiegészítheti az adott doktori iskola saját ügymenetét. A fokozatszerzéshez kapcsolódó pontos információt mindig az adott doktori iskola titkára tud adni.
A doktori képzés általános folyamatábrája a következő képen látható:

A kép forrása: https://u-szeged.hu/dokint/phd/kepzesrol

Kutatási és disszertációs szakasz

 1. Mi történik, ha megvan a minimum 240 kreditem?
  Ha megvan a minimum 240 kredited, akkor a TO automatikusan (?) kiállítja az abszolutóriumot. Amelyik félévben ez megtörténik, annak a félévnek a végéig jár az ösztöndíj.

1.1. Meddig van jogviszonyom?
Abszolútórium szerzés esetén annak a félévnek a végéig, amelyikben megszerezted az abszolútóriumot. Egyébként a 8. félév végéig,vagyis az adott év augusztus 31-éig. Keresztfélévben megkezdett tanulmányok esetén pedig január 31-ig.


Értekezés leadása

Házi védés (ha van)

 1. Mi történik, ha megvan a 240 kreditem, a nyelvvizsgáim, a publikációm és a disszertációt is megírtam?
  Írj a doktori iskolád titkárának, hogy szeretnéd kérvényezni a házi védés megtartását. Ő elfogja neked küldeni a további lépések listáját. A házi védés megszervezésével kb. 3 hónapot számolj.

2.2. Házi védésre való opponálásra mikor kell felkérnem az opponenseket?
A témavezetőd kéri fel az opponenseket, így erről vele egyeztess.

2.3. Ki kell nyomtatnom a disszertációmat és a tézis füzeteket?
A követelmények eltérőek. Például a bölcsészettudományhoz tartozó doktori iskolák esetén az opponens választhat, hogy digitális formában vagy nyomtatva szeretné megkapni az értekezést. Ha valamelyik opponens jobb’ szeretné nyomtatva, akkor azt a kérést mindenképp teljesítened kell. Ez így történik a nyilvános védés esetében is.

2.4 Nem kérhetem a házivédés megszervezését anélkül, hogy meglennének a fenti feltételek? / Még várok egy publikáció szerkesztőségi elfogadására, addig nem indíthatjuk el a házi védés folyamatát?
Nem.

Nyilvános védés

 1. Mit kell tennem, hogy nyilvános védésem lehessen?
  – A nyilvános védés feltétele a Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés Szabályzata szerinti követelmények (publikációk, nyelvvizsgák, kreditek stb.) teljesítése. Mivel ennek mértéke doktori iskolánként eltérő, javasoljuk, hogy nézz körül a saját doktori iskolád honlapján: https://u-szeged.hu/dokint/phd/iskolak.
  – Megfelelő (DI-nként és egyéni igények alapján eltérhet) példányszámban kinyomtatni a disszertációt, a tézis füzeteket.
  – A végső változatot fel kell töltened a Repozitóriumba.
  – A védési bizottság összetételének elfogadásáról a TDT dönt. Ezt követően lehet megtartani a védést. A TDT-k eltérő rendszerességgel üléseznek, ezért javasoljuk, hogy a sajátodról érdeklődj a DÖK illetékes tagjától.
 1. Mennyi idő telik el a házi védésre való kérelem benyújtása és a nyilvános védés között?
  A bírálat elkészítésének határideje 60 nap. Ha ezek beérkeztek, akkor a DI elkezdi megszervezni a védést. Az időpontot a bírálatok beérkezésétől számított minimum három héttel előre kell szervezni.
  Fontos, hogy nyáron nincs doktori cselekmény!
 1. Mikortól sikeres a védés és mi történik utána?
  A védés akkor sikeres, ha legalább 60%-ot elérsz a 100 pontból. A védés eredményét a doktori iskola vezetője felterjeszti a TDT-nek, ami elfogadja a Te fokozatszerzési eljárásodat. 
 1. Kell fizetnem a védés eljárásért?
 2. Nem, ezt tartalmazza a képzés. Abban az esetben, ha a fokozatszerzési eljárási időszak letelik (komplex vizsga utáni 3 év), és a követelményeket nem teljesítetted, akkor új fokozatszerzési eljárást kell indítani, aminek költségeit te állod. Ennek költsége.
 1. Tényleg részesülhetek 400 000 Ft támogatásban?
  Csak abban az esetben, ha fokozatszerzési eljárás időszakán belül (komplex vizsga utáni 3 éven belül) sikeresen véded meg a disszertációdat, ekkor egyszeri 400 000 Ft támogatásban részesülsz. Ennek kiutalása a HSZI feladata.
 1. Mikor van a doktori avatás?
  A sikeres védés után a védési bizottság eljuttatja a jegyzőkönyvet a tanulmányi ügyintézőhöz. Ezzel párhuzamosan a doktori iskola tanácsa dönt a fokozat felterjesztéséről, amit továbbít a TDT-nek. Ezt követően a TDT felterjeszti az Egyetemi Doktori Tanácsra (EDT) a fokozat odaítélését, amely elfogadhatja azt. Ezt követően a formális köröknek vége, a doktorrá avatási ceremónia következik, ami minden év január végén és július közepén van.

A dokumentum legutóbbi frissítésének időpontja: 2021.08.16.
SZTE DÖK

Facebook oldalunk

Legutóbbi bejegyzések